Szczegółowa klauzula informacyjna dla kandydata zgodnie
z wymaganiami RODO 25.05.2018r.

Dane administratora

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wakacje.pl S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować na adres:  Wakacje.pl S.A. , ul. Traugutta 115c, 80-226 Gdańsk.

Inspektor ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. listownie na adres wskazany powyżej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iodo@wakacje.pl.

Cele i podstawa przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Jeżeli wyrazisz na to zgodę, będziemy przetwarzać w przyszłych rekrutacjach.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  • przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) lub przetwarzanie niezbędne jest do zawarcia umowy;
  • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane niż wskazane w przepisach prawa oraz na przetwarzanie w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach;

Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe dostawcom usług IT, którzy przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, o czym zostaniesz przez nas poinformowany.

Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 12 miesięcy od przesłania przez Ciebie aplikacji na dane stanowisko, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługują Ci: prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.

Prawo do wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mail.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne.